Verksamhetsberättelse

Preliminär verksamhetsberättelse 2014

Styrelse

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande Anna-Karin Ekman , kassör Jan Engsås, sekreterare Eva Bergfors och Ebba Åslund,  ledamöter Solveig Malmsten och Mats Fogel.

Spelledare

Maria Jonsson har varit spelledare och konstnärlig ledare, Ebba Åslund biträdande spelledare.

Övriga förtroendevalda

Revisorer: Ulf Kock och Cynthia Zetterqvist, ersättare Ingalill Brattorp.

Valberedning: Göran Fält och Göran Wickman

Medlemsantal

Vid utgången av 2014 hade laget 49 medlemmar.

Hemsida och Facebook

Laget har en ny hemsida: faluspelmanslag.se

Laget har även en Facebookgrupp.

Övningar

Laget har övat på torsdagar kl. 19–22 i Fornby folkhögskolas lokaler i Musik i Dalarnas huspå Nybrogatan. Deltagarantalet har varit mellan 10 och 30 personer per kväll.

Offentliga spelningar

8 feb, spelning på Falu Folks medlemsfest

7-8 mars, Lerdalsstämman

6 juni, nationaldagsfirandet vid Falu gruva.

6 juni, Rådhustorget

24 juni, spelning på Daljunkargården

31 juni, stämman i Svabensverk

2 juli, Bingsjöstämman

17 augusti, stadsparken i Falun

7-8 november, Folkmusiknatta i Falun

Övrigt

5 april 2014 arrangerade laget en tre timmars kurs med Pelle Gustafsson, med 17 deltagare.

Under hösten har styrelsen infört 5 olika intressegrupper för att ge alla medlemmar möjlighet att engagera sig.

Styrelsemöten

Har haft 8 möten samt ett antal kortare avstämningar under året.

 

Falun, april 2015

Styrelsen för Falu spelmanslag