Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016

 

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Eva Bergfors, kassör: Göran Wickman, sekreterare: Ebba Åslund, ledamöter: Mats Fogel, Inger Petri, Birgitta Carle-Kjellbert, suppleanter: Anna Wahlo och  Karin Larsson,

 

Spelledare:

Maria Jonsson och Ebba Åslund

 

Övriga förtroendevalda:

Revisorer: Cynthia Zetterqvist Suppleant: Ulf Kock, ersättare Ingalill Brattorp

Valberedning:  Anna Wahlo och Anders Lassbo

 

Medlemsantal:

Vid utgången av 2017 hade laget    medlemmar.

 

Hemsida och facebook:

Laget har en hemsida: faluspelmanslag.se

Laget har även en Facebookgrupp

 

Övningar:

Laget har övat på torsdagar kl 19-22, på Stefansgården. Deltagarantalet har varit mellan 10 och 30 personer per kväll.

 

Offentliga spelningar:

 

4 mars dansspelning i Orsa hembygdsgård

17 mars dansspelning i Lerdal

dansspeln i Svaben

juli dansspel Bingsjö (Bystugebanan – inte bra dansgolv!)

dansspeln Boda gammelgård

konsert St Kopparbergs k:a

dansspeln Sälen

Galleriaspelning på da´n

dansspeln Folkmusiknatta

konsert Daljunkaregården

 

 

 

 

Övrigt:

medlemsfest på Främby udde

 

 

Styrelsemöten:

Styrelsen har haft      möten samt ett antal kortare avstämningar under året.

 

 Årsmöte:

9 mars hölls årsmöte, då 22 medlemmar närvarade.

 

 Falun,februari 2017

 Styrelsen för Falu spelmanslag