Förtroendevalda

Du når hela styrelsen genom
info@faluspelmanslag.se

Ordförande
Eva Bergfors

Sekreterare
Eva-Britt Bergström                                                                                                                                                    

Kassör
Göran Wickman

Övriga styrelseledamöter
Ebba Åslund
Inger Petri
Birgitta Carle Kjellbert
Karin Larsson
Kerstin Streitlien